Strona główna / Usługi / Audyt Sieci

Audyt Sieci

Niezawodna, wydajna, funkcjonalna i bezpieczna infrastruktura sieciowa jest dziś podstawą działania twojego biznesu. Wszystkie usługi sieciowe krytyczne dla zachowania ciągłości pracy opierają się o dobrze zaprojektowaną i wdrożoną sieć komputerową. Pojęcie dobrze zaprojektowanej i zarządzanej sieci komputerowej jest bardzo ogólne. 

Odpowiednio zaprojektowana infrastruktura powinna spełniać oczekiwania biznesu oraz zapewniać ciągłość jego działania. Na prawidłowe funkcjonowanie sieci ma wpływ wiele zależnych od siebie czynników, które powinny zostać uwzględnione już na etapie projektowania magistrali danych. Wdrożenie odpowiednich urządzeń oraz funkcjonalności, bieżąca analiza i planowanie, odpowiednie polityki i procedury oraz kompetentny personel IT to klucz do sukcesu twojej firmy.

Sieć firmowa to dynamiczne środowisko które ewaluuje wraz z rozwojem Twojego przedsięwzięcia. Konsekwencją rozwoju biznesu najczęściej jest wzrost wymagań odnośnie przepustowości łącz LAN/MAN/WAN/Internet, wdrożenie nowych systemów oraz  funkcjonalności które mają usprawnić i zoptymalizować pracę. Rozbudowa ma duży wpływa na stabilność oraz wydajność infrastruktury co wymaga odpowiedniej analizy i integracji z istniejącą architekturą.

Wdrożenie nowych funkcjonalności w systemach transmisji danych takich jak router'y, switch'e czy firewall'e często wiąże się ze zmianą wersji systemu operacyjnego danego komponentu, to z kolei może implikować upgrade pamięci RAM lub nawet potrzebą wymiany całego urządzenia na nowe. Wzrost liczby użytkowników sieci ma bezpośredni wpływ na wzrost zapotrzebowania na pasmo i wzrost przepustowości sieci co z kolejki bezpośrednio wpływa na wydajność poszczególnych urządzeń biorących udział w transmisji danych.

 

 
W ramach usługi audytu bezpieczeństwa sieci oferujemy:
 • Analizę i ocenę ryzyka
 • Audyt polityki bezpieczeństwa
 • Audyt infrastruktury (analiza fizycznego bezpieczeństwa, analiza
  architektury oraz usług pod kątem podatności na ataki sieciowe)
 • Audyt konfiguracji systemów sieciowych pod kątem najlepszych praktyk
 • Analizę zdarzeń systemowych wszystkich urządzeń sieciowych
 • Stworzenie macierzy aplikacyjnej oraz reguł bezpieczeństwa
 • Testy penetracyjne
 • Audyt zarządzania siecią
 • Pełen raport zawierający dokumentację sieci, wykryte podatności
  na ataki, wnioski oraz rekomendację
 • Analizę pod kątem wydajności sieci
 • Analizę pod kątem pracownika (inżynieria socjalna, socjotechnika)
 

 

Cel audytu

Celem audytu jest analiza infrastruktury sieciowej twojej firmy pod kątem stabilności, wydajności oraz bezpieczeństwa, a także ocena zgodności  z najlepszymi praktykami rekomendowanymi przez producentów oraz organizacje standaryzacyjne.

Wynik audytu

Wynikiem audytu jest szczegółowa dokumentacja zawierająca inwentaryzację sprzętową wszystkich komponentów sieci, diagramy fizycznych i logicznych połączeń, analizę adresacji IP, usług oraz protokołów  sieciowych oraz co najważniejsze wnioski i rekomendacje.

Wszelkie znaki towarowe użyte na stronie stanowią własność uprawnionych spółek.


© Copyright NetContractor. Wszelkie prawa zastrzeżone.