Strona główna / Usługi / Bezpieczeństwo Sieci

Bezpieczeństwo Sieci

Czy Twoja sieć jest bezpieczna?
Czy wiesz jak zapewnić bezpieczeństwo Twojej sieci?
Jaką wartość dla Twojego biznesu mają przetwarzane dane? 


Jeżeli nigdy niezastanawiałeś się nad tymi pytaniam najwyższy czas na nie jak najszybciej odpowiedzieć!

Tradycyjne podejście do bezpieczeństwa sieci zostały zaprojektowane w jednym celu: aby chronić zasoby wewnątrz sieci przed zagrożeniami pochodzącymi spoza sieci.

Bezpieczeństwo SieciDzisiejsi użytkownicy i sieci uległy zmianie. Użytkownicy domagają się możliwości wykorzystywania swoje osobistych smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych, tak, aby uzyskać dostęp do firmowych zasobów sieciowych. Wielu z tych użytkowników przebywa fizycznie poza siecią firmową, ale nadal wymagają oni dostępu do zasobów i krytycznych aplikacji wykorzystując do tego własne urządzenia. Taki model dostępowy nie tylko odnosi się do pracowników. Kontrahenci i partnerzy również wymagają dostępu do zasobów i narzędzi znajdujących się wewnątrz sieci, jak również do biznesowo krytycznych usług i aplikacji, które są przechowywane w chmurze. Bezpieczeństwo jest więcej ważniejsze niż kiedykolwiek i bardziej złożone. Firmy nadal muszą się bronić przed zagrożeniami sieciowymi, chroniąc cenne dane i zasoby, a także wdrażać niezbędne rozporządzenia tak, aby być zgodnym z pewnymi normami, standardami bądź regulacjami rządowymi. Możliwością, jaki umożliwiają technologie mobilne będę towarzyszyły wyzwania związane z bezpieczeństwem IT. Głównym celem jest zapewnić bezpieczną i niezawodną transmisję danych, głosu i video.

Bezpieczeństwo sieci to stałe utrzymywanie systemu IT oraz procesów, które zapewniają przetwarzanie danych bez narażania twojej firmy oraz jej klientów na nadmierne ryzyko. Nie jest możliwe w pełni wyeliminowanie ryzyka, ale poprzez odpowiednie planowanie i proaktywną strategie jesteśmy w stanie zapewnić wysokie bezpieczeństwo sieci tak aby graniczyć ryzyko do minimum. Należy pamiętać, iż w celu zachowania wysokiego bezpieczeństwa sieci należy stale monitorować, analizować i eliminować ewentualne ryzyka. Ten cykliczny proces utrzymania bezpieczeństwa sieci na możlwie najwyższym poziomie obrazuje poniższy diagram.

Proces Projektowania - Bezpieczeństwo Sieci

Naszym klientom oferujemy poniższe usługi które stanowią kompleksowe podejście do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci firmowej:

Audyt bezpieczeństwa

 Dowiedz się więcej:
Audyt sieci
Sieci VPN

Celem audytu jest analiza i ocena infrastruktury sieciowej pod kątem ryzyka. Zebrane informację są podstawą do wydania rekomendacji, wdrożenia zmian i tworzenia polityki bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to zbiór procesów, których celem jest zminimalizowanie ryzyka. Polityka bezpieczeństwa stanowi podstawę budowania bezpieczeństwa IT firmy. Polityka to zbiór procesów, reguł i zasad, które pozwolą ograniczyć ryzyko by twoja sieć stała się bezpieczna. Polityka to cześć procesu utrzymania bezpieczeństwa sieci, to element planowania i projektowania wysokiego bezpieczeństwa naszej sieci.

Bezpieczna infrastruktura

Infrastruktura sieciowa to kluczowy element systemu informatycznego. Bezpieczna infrastruktura powinna eliminować specyficzne zagrożenia związane z nieautoryzowanym dostępem do danych oraz atakami na usługii. Ze względów funkcjonalnych bezpieczeństwo w infrastrukturze możemy realizować ze względu na bloki funkcyjne elementów sieci tj.:

  • Sieć LAN/DC/WAN/Branch
  • Zarządzanie siecią
  • Zdalny dostęp do zasobów firmy
  • Internet
  • Poczta/WWW

Poniższy diagram prezentuje bloki funkcyjne sieci korporacyjnej w których zastosowanie mają specyficzne produkty i rozwiązania celem zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa sieci. 

SAFE Design Modules


Dowiedz się więcej


Umów się na spotkanie i dowiedz się jak podnieść bezpieczeństwo Twojej sieci.

Wszelkie znaki towarowe użyte na stronie stanowią własność uprawnionych spółek.


© Copyright NetContractor. Wszelkie prawa zastrzeżone.