Strona główna / Usługi / Outsourcing IT

Outsourcing IT

Profesjonalne wsparcie informatyczne dla Twojej firmy

Co to jest Outsourcing IT?

Outsourcing IT to nowoczesne podejście do procesu zarządzania procesami IT polegające na przekazaniu obowiązków i odpowiedzialności za utrzymanie i rozwój infrastruktury IT firmie zewnętrznej.

Realizacja zadań IT przez zewnętrznego partnera, umożliwia koncentrację firmy nad podstawowymi procesami biznesowymi związanymi z prowadzoną działalnością.

Outsourcing IT zapewnia profesjonalną obsługę informatyczną firmy co przekłada się wysoką dostępność usług IT niezbędnych do realizacji kluczowych zadań biznesowych firmy. Dostęp do wykwalifikowanej kadry inżynierów pozwala w pełni wykorzystać możliwości technologii i uzyskać szybki zwrot z poniesionych inwestycji IT.

 

Korzyści Outsourcingu IT

 • usługa realizowana w trybie 24/7/365
 • projesjonalna opieka specjalistów z różnych dziedzin IT
 • łatwy dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii
 • podniesienie bezpieczeństwa informatycznego organizacji
 • zamiana kosztów inwestycyjnych na koszty operacyjne
 • redukcja całkowitych kosztów związanych z obsługą IT
 • przeniesienie na partnera zadań związanych z zatrudnieniem, szkoleniami i urlopami pracowników
 • optymalizacja kosztów utrzymania systemów IT dzięki przeniesieniu odpowiedzialności na dostawcę
 • zwiększenie przejrzystości kosztów IT poprzez stałe miesięczne opłaty
 • klarowny system oceny jakości obsługi wynikający z warunków umowy
 • niskie koszty zarządzania kontraktem
 • możliwość skoncentrowania się firmy na podstawowej działalności
 • zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności

 

Outsourcing IT z NetContractor

Naszym klientom oferujemy profesjonalne wsparcie techniczne poprzez usługę outsourcingu IT obejmującą wszystkie procesy IT, pełne zarządzanie systemami informatycznymi oraz bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników końcowych w ich codziennej pracy.

Utrzymanie sieci teleinformatycznej realizujemy poprzez usługę Serwis NetCare dostępną 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku w ramach, której oferujemy pełną opiekę serwisową sieci klienta umożliwiając zachowanie stabilności i ciągłości pracy infrastruktury sieciowej, minimalizując czas przestoju w przypadku awarii zapewniając szybką diagnostykę i rozwiązanie problemu.

Poniższej prezentujemy główny zakres naszej dziełalności w obszarze outsourcing IT.

 

Wsparcie techniczne użytkowników (HelpDesk IT)

 

Usługa HelpDesk IT zapewnia pełne wsparcie techniczne pracownikom firmy w wykonywaniu ich codziennych obowiązków. Pracownicy działu HelpDesk rozwiązują występujące problemy programowe lub sprzętowe, tak aby jak najszybciej przywrócić możliwość wykonywania ich zadań.

Pracownicy działu HelpDesk odpowiedzialni są za pełne wsparcie techniczne IT w przypadku wystąpienia usterki bądź awarii systemu, aby przywrócić możliwość normalnego jego funkcjonowania. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających kontynuację pracy zapewniamy sprzęt zastępczy.  Dział HelpDesk zarządza środowiskiem stacji roboczych poprzez bierzącą aktualizację oprogramowania, monitorowanie stanu technicznego oraz konserwację.

 

Usługa wspracia technicznego zapewnia:

 • Wsparcie techniczne użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodni, 365 dni w roku
 • Zarządzanie konfiguracjami sprzętowo-programowymi (sprawdzanie i wdrażanie nowych, wycofywanie starych)
 • Modyfikowanie środowiska pracy użytkowników końcowych zgodnie ze zmianami w infrastrukturze klienta
 • Wsparcie w opcji zdalnej (On-line) i/lub u klienta (On-site)
 • Poprawę wydajności pracy sprzętu firmowego

Outsourcing Systemów IT

Usługa outsourcingu systemów IT zapewnia pełną opiekę serwisową nad najważniejszymy komponentami systemu IT firmy. W ramach usługi realizujemy: 

 • Instalacje systemów operacyjnych na serwerach
 • Opracowanie i wdrożenie wirtualizacji
 • Poprawa bezpieczeństwo systemów (Hardening)
 • Zarządzanie sieciami VPN
 • Zarządzanie środowiskiem aplikacji sieciowych
 • Zarządzanie systemami ochrony sieci
 • Zarządzanie systemem operacyjnym
 • Zarządzanie systemem telekonferencyjnym
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • Zarządzanie usługami pocztowymi
 • Zarządzanie zasobami dyskowymi (Storage Area)

Zarządzanie stacjami końcowymi użytkowników

Usługa zarządzania stacjami końcowym systemów IT zapewnia pełną opiekę serwisową nad najważniejszymy komponentami systemu IT firmy. W ramach usługi realizujemy: 

 • Instalacja i/lub aktualizacja oprogramowania
 • Instalacja środowiska stacji roboczej użytkownika końcowego
 • Zarządzanie dostępem do Internetu
 • Zarządzanie lokalną siecią bezprzewodową
 • Zarządzanie sprzętem biurowym IT
 • Zarządzanie systemem operacyjnym
 • Zarządzanie licencjami
 • Wynajem sprzętu IT

Bezpieczeństwo systemów IT

 • Kompleksowy audyt IT
 • Konsulting IT i zarządzanie projektami informatycznymi
 • System antywirusowy (stacje robocze)
 • Utwardzanie systemów (Hardening)
 • Wdrożenie monitoringu infrastruktury IT
 • Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 • Wdrożenie systemu monitorowania sieci
 • Zarządzanie dostępem do Internetu
 • Zarządzanie sieciami VPN
 • Zarządzanie systemami ochrony sieci
 • Zarządzanie systemem backupowym
 • Zarządzanie tożsamością i dostępami do systemów
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Outsourcing eksperta CCIE

W ramach usługi oferujemy outsourcing specjalistów technologii sieciowych z kilkuletnim doświadczeniem w międzynarodowych projektach korporacyjnych z certyfikacją Cisco CCIE. Realizujemy usługi konsultingu, projektowania i wdrożenia konfiguracji dotyczących integracji systemów i sieci komputerowych w twoim imieniu.

Wspieramy działy IT na poszczególnych etapach projektu informatycznego.

Usługi outourcingu:

 • Projektowanie rozwiązań sieciowych
 • Konsulting
 • Przygotowanie i wdrożenie konfiguracji
 • Implementacja rozwiązania

Wszelkie znaki towarowe użyte na stronie stanowią własność uprawnionych spółek.


© Copyright NetContractor. Wszelkie prawa zastrzeżone.