Strona główna / Usługi / Projektowanie Sieci

Projektowanie Sieci

Trend konwergencji sieci i usług oraz integracja aplikacji z protokołem IP spowodował znaczny wzrost znaczenia infrastruktury sieciowej w celu optymalnej transmisji różnego typu danych. Konwergentna infrastruktura sieciowa powinna dziś wspierać równoczesną transmisję krytycznych aplikacji biznesowych (np. transakcyjnych systemów bazodanowych, repozytoriów danych, poczty elektronicznej), interaktywną transmisję danych (zunifikowane wiadomości, telefonia IP, video oraz video konferencje) oraz transmisje dużych ilości danych backupowych.

Projektując konwergentną infrastrukturę sieciową dla naszych klientów bierzemy pod uwagę 6 głównych czynników. Infrastruktura powinna być:

 • Funkcjonalna – realizująca oczekiwania biznesu
 • Skalowalna – umożliwiająca łatwą rozbudowę przy niskich nakładach finansowych
 • Dostępna – prezentująca stałą aktywność sieci 24/7 przez 365 dni w roku
 • Wydajna – realizująca optymalną transmisję danych
 • Zarządzalna – zapewniająca kontrolę wydajności i detekcje awarii oraz nieskomplikowane zarządzanie
 • Ekonomicznie efektywna – zapewniająca dostępność usług przy utrzymaniu niskich kosztów operacyjnych

Metodologia projektowania infrastruktury oraz integracji usług

Proces projektowania infrastruktury oraz integracji usług realizujemy w oparciu o poniższą metodologię: 

 • Analiza specyfiki biznesu
 • Identyfikacja i analiza wymagań, celów i ograniczeń biznesowo – technicznych
 • Projektowanie infrastruktury sieciowej
 • Testy wdrożeniowe
 • Implementacja rozwiązania
 • Wsparcie powdrożeniowe

Projektowanie infrastruktury sieciowej

W ramach usługi projektowania infrastruktury sieciowej naszym klientom oferujemy:

 • przygotowanie koncepcji rozwiązania
 • dobór urządzeń sieciowych
 • dobór usług i rozwiązań
 • przygotowanie środowiska proof of concept
 • przygotowanie dokumentacji projektowej
 • przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej

Projektowanie, implementacja oraz utrzymanie infrastruktury sieciowej jest niewątpliwie dużym wyzwaniem biznesowym jak i technologicznym dla każdej organizacji. Zapewnienie optymalnej transmisji, stabilności oraz możliwości rozwoju systemu przy minimalnych nakładach finansowych jest kluczem do sukcesu. Konsultanci NetContractor pomogą zachować balans biznesowo – techniczny przy tworzeniu fundamentu Państwa firmy. Zapraszamy do współpracy.

Wszelkie znaki towarowe użyte na stronie stanowią własność uprawnionych spółek.


© Copyright NetContractor. Wszelkie prawa zastrzeżone.