Strona główna / Szkolenia / Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę NetContractor.

 

Zgłoszenie uczestnictwa

Rejestracja na szkolenie przeprowadzona jest po otrzymaniu zgłoszenia podpisanego przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiazań finansowych w imieniu firmy zgłaszajacej.

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczą na adres nc(at)netcontractor.pl bądź faksem na numer 22 350-6623.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta zobowiązania płatności.

Klient wysyłając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT podpisu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia).

Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (22 350-6007).

Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy e-mail potwierdzający rejestrację na szkolenie wraz z fakturą Proformą.

 

Płatność za szkolenie

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są kwotami netto. Do kwoty netto doliczony jest podatek VAT w wysokosci 23%.

Cena szkolenia obejmuje: koszt kursu, materiałów szkoleniowych, posiłków, kawy/herbaty w czasie przerw.

Wszelkie koszty zwiazane z dojazdem i noclegiem ponoszą uczestnicy zajęć.

Płatność za szkolenie w PLN, przelewem na konto bankowe, nr rachunku:

76 1140 2004 0000 3002 3198 5844

Dla nowych Klientów płatność przed rozpoczęciem szkolenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury Proforma (w przypadku rejestracji w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia płatność należy dokonać na następny dzień po wystawieniu faktury Proforma).

Dla stałych Klientów po szkoleniu, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać drogą elektroniczą na adres szkolenia@netcontractor.pl bądź faksem na numer 22 350-6623.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach:

  • na mniej niż 30 dni roboczych, a więcej niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztem 50% ceny szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji).
  • na mniej niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Zamawiający ponosi pełne koszty szkolenia.


Zmiana uczestnika w szkoleniu

Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby kierowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia. W tym celu należy wysłać e-mail informacyjny wraz  z zaktualizowanym formularzem zgłoszeniowym na adres szkolenie@netcontractor.pl.

 

Uruchomienie szkolenia / Zmiana terminu szkolenia

Szkolenia organizowane są dla dedykowanych grup i mogą się odbyć dla co najmniej 2 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania bez podania przyczyny o czym poinformuje zainteresowane osoby nie później niż na 7 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

Na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia przesyłamy e-mailem wraz z z pełną informacją o szkoleniu.

 

Informacje ogólne

Szkolenia odbywają się w siedzibie NetContractor w Warszawie przy ul. Migdałowej 4. Mapka dojazdowa.

Szkolenie na życzenie klienta moga odbywać się w siedzbie jego firmy.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00. Około godziny 13:00—14:00 przewidziana jest przerwa na obiad.

Zajęcia kończą się około godziny 17:00.

 

Aktualizacja: 04.02.2016

Wszelkie znaki towarowe użyte na stronie stanowią własność uprawnionych spółek.


© Copyright NetContractor. Wszelkie prawa zastrzeżone.