Strona główna / Usługi / Sieci VPN

Sieci VPN

W ramach usługi Sieci VPN swoim klientom oferujemy wdrożenie sieci VPN w oparciu o rozwiązania firmy Cisco Systems, Juniper Networks oraz Check Point.

Technologie sieci VPN

Ekspansja sieci Internet, spadek kosztów stałego, szybkiego i stabilnego łącza dostępowego, rozwój usług mobilnych przyczyniły się do popularyzacji i rozwoju technologii VPN.
Sieci VPN mające na celu zapewnić poufność transmisji danych wykorzystują zbiór protokołów i mechanizmów zaimplementowanych pod wspólną nazwą IPSec (ang. Internet Protocol Security). Architektura VPN rozwinęła się od prostej formy tuneli punkt-punkt wykorzystujących sieć Internet, poprzez dynamiczne tunele wielopunktowe aż do bez tunelowych połączeń każdy z każdym opartych o sieci MPLS.
Sieci VPN (ang. Virtual Private Network – Wirtualna Sieć Prywatna) to logiczne/wirtualne połączenie, które zapewnia szyfrowaną w pełni bezpieczną transmisję danych pomiędzy dwoma punktami końcowymi z wykorzystaniem sieci Internet lub korporacyjnej sieci WAN opartej o infrastrukturę dostawcy usług (tj. ATM, FR, MPLS).

Korzyści implementacji sieci VPN

 • Poufność transmisji danych poprzez zaawansowane szyfrowanie
 • Autentykacja i autoryzacja punktów końcowych transmisji
 • Bezpieczne połączenie pomiędzy siedzibą główną, oddziałamsi i zdalnymi pracownikami firmy
 • Niskie koszty wdrożenia i rozbudowy sieci WAN w oparciu o publiczną infrastrukturę Internetu
 • Łatwa skalowalność rozwiązania i szybka rozbudowa o nowe punkty sieci
 • Elastyczna konfiguracja oraz personalizacja usług dla klientów mobilnych

 

Swoim klientom oferujemy wdrożenie zaawansowanych rozwiązań sieci VPN w poniższych architekturach:

Site-to-Site VPN

Najprostsza, najstarsza i najbardziej popularna forma tworzenia szyfrowanych połączeń typu punkt-punkt z wykorzystaniem głownie publicznej infrastruktury Internetu. Umożliwia stałą komunikację zdalnych oddziałów z centralą firmy. Technologia wykorzystywana z powodzeniem także wewnątrz sieci korporacyjnych WAN (np. instytucji finansowych, banków) w których poufne dane muszą być szyfrowane na całe ścieżce transmisji (np. sieci MPLS traktowana jest jako niezaufana infrastruktura). Rozbudowana, natywna technologia VPN oparta o tunele punkt-punkt jest niestety trudna w zarządzaniu i diagnozowaniu problemów w sieci.

 Korzyści implementacji technologii Site-to-Site VPN:

 • Szyfrowane połączenie punkt-punkt
 • Łatwe i tanie wdrożenie w niewielkich sieciach
 • Sprawdzona, bezpieczna i stabilna architektura VPN

Dynamic Multipoint VPN

Dynamiczna wielopunktowa sieć VPN jest rozszerzeniem tradycyjnej sieci Site-to-Site VPN. Poprzez dodanie nowych algorytmów które zapewniają wsparcie dla dynamicznej konfiguracji sieci, technologia DMVPN oferuje elastyczną, skalowalną i prostą we wdrożeniu sieć VPN opartą o sprawdzone wcześniej technologie szyfrowania i autentykacji.

Korzyści implementacji technologii Dynamic Multipoint VPN:

 • Większa skalowalność rozwiązania niż w tradycyjnej architekturze Site-to-Site
 • Elastyczna i prosta konfiguracja nowych punktów sieci
 • Wsparcie dla punktów końcowych z dynamicznym przydziałem adresu IP
 • Dynamiczne szyfrowane połączenie punkt-punkt w relacji centrala – oddział lub bezpośrednio oddział – oddział

Group Encrypted Transport (GET) VPN

Bez tunelowa technologia VPN nowej generacji rekomendowana w środowiskach sieciowych dużych firm i korporacji dla których wymagana jest bezpieczna transmisja danych w architekturze każdy-z-każdym (ang. full-mesh, any-to-any) w sieci WAN opartej o technologie MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching). Dzięki architekturze full-mesh, szybkiej negocjacji połączenia, zawansowanym mechanizmom QoS (ang. Quality of Service) oraz wsparciu dla ruchu multicastowego usługa GET VPN rekomendowany jest w przypadku potrzeby szyfrowania wrażliwych na opóźnienia danych tj. transmisji głosu lub wideo.

Korzyści implementacji technologii GET VPN w sieci korporacyjnej:

 • Szyfrowane połączenie każdy-z-każdym na żądanie
 • Bez tunelowe połączenia IPSec VPN
 • Szybka negocjacja szyfrowanego połączenia
 • Redundantna architektura zapewnia wysoką dostępność usług
 • Centralnie zarządzanie polityką VPN
 • Wsparcie ruchu multicastowego
 • Wsparcie dla natywnego routing umożliwia optymalną transmisje pomiędzy zdalnymi lokalizacjami
 • Zaawansowany Quality of Service
 • Skalowalna i prosta rozbudowa istniejącej sieci o nowe punkty

Remote Access VPN

Zdalny VPN udostępnia bezpieczną, elastyczną i funkcjonalną alternatywę bezpiecznej pracy każdemu, niezależnie od miejsca i czasu z wykorzystaniem dostępu do Internetu. Zdalny dostęp do zasobów sieciowych dla pracowników mobilnych umożliwia praktycznie nieograniczone możliwości pracy w każdym miejscu na świecie w zasięgu Internetu. Technologia zdalnego dostępu VPN umożliwia korzystanie z usług sieciowych, danych i aplikacji tworząc i jednocześnie emulując wirtualną pracę w biurze dla twoich pracowników. Elastyczność i bezpieczeństwo technologii zdalnego dostępu umożliwia popularyzację zdalnej pracy która oferuje dodatkowe korzyści dla firmy jak i jej pracowników.

Korzyści implementacji technologii zdalnego dostępu VPN do zasobów firmowych:

 • Zdalne, bezpieczne połączenie do zasobów firmowych niezależnie od miejsca i czasu
 • Zapewnia wirtualna środowisko pracy pracownikom mobilnym emulując usługi sieciowe dostępne w biurze
 • Elastyczna konfiguracja poprzez personalizację usług

Więcej informacji o technologiach VPN oraz usługach związanych z bezpieczeństwem sieci uzyskasz na indywidualnym spotkaniu z naszym konsultantem.

 

Umów się na spotkanie by dowiedzieć się więcej.

Wszelkie znaki towarowe użyte na stronie stanowią własność uprawnionych spółek.


© Copyright NetContractor. Wszelkie prawa zastrzeżone.