Bezpieczeństwo w sieciach OT/IACS

Cyberbezpieczeństwo w sieciach OT (Operational Technology) oraz IACS (Industrial Automation and Control Systems) odnosi się do ochrony systemów informatycznych, które kontrolują i zarządzają procesami przemysłowymi i infrastrukturą krytyczną. IACS obejmuje szeroki zakres systemów, takich jak systemy kontroli przemysłowej (SCADA), systemy zarządzania budynkami, systemy monitorowania i zarządzania energią, systemy telekomunikacyjne, sieci produkcyjne w fabrykach i wiele innych.

Głównym celem cyberbezpieczeństwa w sieciach IACS jest zapewnienie integralności, poufności i dostępności danych oraz utrzymanie niezawodności systemów w obliczu zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, sabotażem, szpiegostwem przemysłowym i innymi nieuprawnionymi działaniami. Bezpieczeństwo w sieciach OT/IACS jest szczególnie ważne, ponieważ ataki na te systemy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak przerwy w dostawie energii, zatrzymania linii produkcyjne w przedsiębiorstwie, uszkodzenia infrastruktury krytycznej, skażenia środowiska lub zagrożenia dla bezpieczeństwa życia pracowników bądź wybranej grupy społeczeństwa. Konsekwencję ataków są dużo groźniejsze oraz bardziej kosztowne w skutkach niż w sieciach IT.

Zastosowanie kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa infrastruktury w dużym stopniu minimalizuje ryzyku ataków na infrastrukturę OT/IACS.

Ryzyka: nieuprawniony dostęp i przejęcie kontroli nad infrastrukturą krytyczną.

Ryzyka w sieciach OT/IACS

Sieci ICSA (Industrial Control System Architecture) są podatne na różne rodzaje ryzyka i zagrożeń. Oto kilka głównych ryzyk związanych z sieciami ICSA:

 • Ataki hakerskie: Sieci ICSA mogą być celem ataków hakerskich, w tym ataków typu ransomware, wstrzykiwania kodu, ataków DDoS (rozproszonych ataków zaprzestania usług) i innych. Tego rodzaju ataki mogą prowadzić do przerw w działaniu systemów kontrolnych, utraty kontroli nad procesami przemysłowymi lub uszkodzenia infrastruktury.
 • Nieuprawniony dostęp: Nieautoryzowany dostęp do sieci ICSA może umożliwić osobom niepowołanym manipulację systemami przemysłowymi. Może to prowadzić do zmiany ustawień kontrolnych, przerw w działaniu lub manipulacji wynikami procesów przemysłowych.
 • Sabotaż i szpiegostwo przemysłowe: Nieuczciwi pracownicy lub osoby zewnętrzne mogą próbować sabotażu lub szpiegostwa przemysłowego, poprzez modyfikację ustawień, kradzież poufnych informacji handlowych lub przekazywanie ich konkurencji.
 • Wady w projektowaniu i programowaniu: Wady w projektowaniu i programowaniu systemów ICSA mogą prowadzić do podatności na ataki. Błędy w kodzie, niewłaściwe konfiguracje lub nieodpowiednie zabezpieczenia mogą otworzyć drzwi dla potencjalnych atakujących.
 • Problemy związane z ludźmi: Czynniki ludzkie, takie jak nieświadomość pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, brak odpowiedniego szkolenia, a także działania nieuczciwych pracowników, mogą stanowić ryzyko dla sieci ICSA. Nieodpowiednie postępowanie z hasłami, korzystanie z niezaufanych urządzeń czy nieprzestrzeganie polityk bezpieczeństwa to tylko kilka przykładów.
 • Zaniedbania w zarządzaniu: Brak odpowiedniego zarządzania ryzykiem, brak aktualizacji oprogramowania, zaniedbywanie monitorowania i reagowania na incydenty oraz niewłaściwe procedury awaryjne mogą powodować podatność sieci ICSA na ataki i zagrożenia.

Konsekwencje powyższych ataków są dużo groźniejsze niż ataki na sieci IT. Aby minimalizować ryzyko w sieciach ICSA, konieczne jest wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak regularne aktualizacje oprogramowania, zastosowanie zabezpieczeń sieciowych, monitorowanie systemów, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz rozwinięcie świadomości o zagrożeniach w organizacji.

Atak na infrastrukturę produkcyjną firmy farmaceutycznej

Atak hakerski na firmę farmaceutyczną, którego celem jest uzyskanie dostępu do linii produkcyjnej. W wyniku udanego ataku hakerą udaje się zmienić recepturę leku oraz wprowadzić błędne dane do systemów kontroli parametrów linii produkcyjnej w konsekwencji partia leku staje się śmiertelną trucizną. To jeden z najczarniejszych przykładów ataków, który jest całkowicie realny do wykonania.

Motywy ataków na sieci IACS

Ataki na sieci IACS (Industrial Automation and Control Systems) wynikają z różnych czynników. Oto kilka głównych przyczyn ataków na sieci IACS:

 • Motywy finansowe: Atakujący mogą mieć motywację finansową do atakowania sieci IACS. Mogą próbować wyłudzić okup (poprzez ataki ransomware), kraść poufne informacje przemysłowe w celu ich sprzedaży lub spekulować na rynkach finansowych, wykorzystując wrażliwe informacje.
 • Sabotaż przemysłowy: Atakujący mogą dążyć do celowego zniszczenia infrastruktury przemysłowej lub spowodowania przerw w jej działaniu. Taki sabotaż może być motywowany politycznie, ideologicznie lub konkurencyjnie, mając na celu osłabienie danego sektora przemysłowego lub konkretnych firm.
 • Szpiegostwo przemysłowe: Konkurencyjne firmy lub państwa mogą próbować uzyskać poufne informacje przemysłowe, takie jak tajemnice handlowe, patenty, plany produkcji itp. Atakujący mogą próbować przejąć kontrolę nad siecią IACS, aby uzyskać nieuprawniony dostęp do takich informacji.
 • Aktywizm i terroryzm: Niektóre ataki na sieci IACS mogą mieć motywację polityczną, ideologiczną lub terrorystyczną. Atakujący mogą dążyć do zaszkodzenia danemu przemysłowi lub społeczeństwu, powodując przerwy w dostawach, zanieczyszczenie środowiska lub zagrożenie dla zdrowia publicznego.
 • Czynniki wewnętrzne: Ataki na sieci IACS mogą wynikać również z działań nieuczciwych pracowników lub osób z wewnętrznego otoczenia organizacji. Nieuczciwi pracownicy mogą mieć dostęp do systemów IACS i wykorzystywać go w sposób nieautoryzowany lub złośliwy.
 • Luki w zabezpieczeniach: Nieodpowiednie zabezpieczenia, słabe hasła, braki w aktualizacjach oprogramowania, niewłaściwie skonfigurowane urządzenia i inne podobne luki w zabezpieczeniach mogą stwarzać możliwość ataków na sieci IACS. Atakujący mogą wykorzystywać te luki do przejęcia kontroli nad systemami lub wykorzystać je jako punkty wejścia do sieci.

Ważne jest, aby organizacje odpowiednio identyfikowały i analizowały te różne czynniki ryzyka oraz wdrażały odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić sieci IACS przed atakami.